Reply to this topicStart new topic

> 線上共修! 誦經逈向親友及台灣國運!, 誦經功德殊勝行!無邊勝福皆迴向!
無名
發表於: Thu.10/11, 2012 01:05 pm

所屬群組: 站長
**
發表總數: 10,496
會員編號: 16
註冊日期: 02/19, 05


大乘中文翻譯經典,文辭優美具有持誦性!

末學自從學佛以來,就以誦經持咒為主要修行!
感覺相當殊勝,經上所言,皆係屬實,不但家宅
永安,萬事順逐,也可幫親友治病,做功德,真不可思議!

每部經均有護法神護持依此經修行的行者!
所以我們誦經時,可改變週遭的磁場,也能讓有緣人非人等一起共修!
連大修行者,六祖慧能也因聞金剛經而悟!

所以常誦持大乘經典是標準的菩薩願行;
成佛自己!成佛眾生!同體大悲!

誦經者往往中氣十足,聲音亮如宏鐘,也是在練氣功!
且往生淨土三福之一即是誦持大乘經典!

共修力量奇大無比,讓我們一起誦經,讓佛菩薩靈山法會不散!
再回到正法時期,台灣民眾福報增上!

阿彌陀佛!
PMEmail Poster
Top
無名
發表於: Thu.10/11, 2012 01:30 pm

所屬群組: 站長
**
發表總數: 10,496
會員編號: 16
註冊日期: 02/19, 05


還不習慣誦經的朋友,可先從;

般若波羅蜜多心經,佛說阿彌陀經,金剛般若波羅蜜經
較短的經開始!

然後慢慢再誦長經!

開經偈;

心香乍熱!法界蒙薫!諸佛海㑹悉遙聞!

南無香雲蓋菩薩摩訶薩!
南無香雲蓋菩薩摩訶薩!
南無香雲蓋菩薩摩訶薩!

無上甚深微妙法!百千萬刼難遭遇!
我今見聞得受持!願解如來真實義!

誦完!逈向偈!

願以誦此經功德,

上報四重恩,下濟三塗苦,
若有見聞者,悉發菩提心!
盡此一報身,同登極樂國!

併迥向給 xxxxx,早日康復,或冤親債主!
PMEmail Poster
Top
無名
發表於: Thu.10/11, 2012 01:38 pm

所屬群組: 站長
**
發表總數: 10,496
會員編號: 16
註冊日期: 02/19, 05


每次有緣進入本站,請先請誦一部經,再開始討論!

慢慢您會發現,佛說的大乘經典,
變得如此簡單容易!

其實每次誦一部經,等於諸佛菩薩灌頂加持一次!
神奇無比!

不用再花大錢去找人灌頂了!

想灌頂消業障,少煩惱,就誦一部經!

慢慢您會發現沒煩惱了!


阿彌陀佛!
PMEmail Poster
Top
無名
  發表於: Sun.10/14, 2012 09:46 am

所屬群組: 站長
**
發表總數: 10,496
會員編號: 16
註冊日期: 02/19, 05


如果沒時間,誦持一次經名並擊點一次,

以示隨喜,亦是功德無量!

阿彌陀佛!
PMEmail Poster
Top
無名
發表於: Fri.03/08, 2013 10:00 pm

所屬群組: 站長
**
發表總數: 10,496
會員編號: 16
註冊日期: 02/19, 05


功德無量!

阿彌陀佛!
PMEmail Poster
Top
1 位使用者正在閱讀本主題 (1 位訪客及 0 位匿名使用者)
0 位會員:

Topic Options Reply to this topicStart new topic